ศศิชล คลินิกกายภาพบำบัด ชลบุรี

ทีมงานของเรา

กภ.ศศิประภา สมรศาสตร์
(นักกายภาพบำบัด)

ปริญญาตรี(วท.บ) สาขากายภาพบำบัด

ประสบการณ์ทำงาน
-นักกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
-ครูสอนพิลาทิส

หลักสูตรการอบรมที่ได้รับใบรับรอง
-Physical Therapy Management in Scoliosis condition
-Kinesio Taping Assessment, Fundamental Concepts and Techniques
-The Redcord Education Program (Neurac1)
-Neuromuscular Integration
-Clinical reasoning and
Orthopedics physical therapy in neck disorder and scapulocostal syndrome
-การปรับสมดุลของกล้ามเนื้อและการหายใจ กับอาการปวดบริเวณเอว เชิงกรานและสะโพก

กภ.นาตาลี ซีกเลอร์
(นักกายภาพบำบัด)

ปริญญาตรี(วท.บ) สาขากายภาพบำบัด

ประสบการณ์ทำงาน
-นักกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ

หลักสูตรการอบรมที่ได้รับใบรับรอง
-Sport massage in lower quadrant

อุทัยวรรณ นาสุข
(ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด)

ปริญญาตรี (วท.บ)สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค

หากกำลังมองหาคลินิกกายภาพ
ที่รักษาได้แบบองค์รวม
ใส่ใจและคุ้มค่าคุ้มราคาในชลบุรี 

ต้องที่นี่
“ศศิชล คลินิกกายภาพบำบัด”
Scroll to Top