ศศิชล คลินิกกายภาพบำบัด ชลบุรี

วิทยากรในการจัดอบรมพนักงาน ด้านการยศาสตร์

 ด้านการยศาสตร์

ศศิชลคลินิกกายภาพบำบัด บริการจัดอบรมและให้คำปรึกษา
กับองค์กรต่าง ๆ ทั้งออฟฟิศ โรงงานอุตสาหกรรม สถาบันของภาครัฐและเอกชน

การนั่ง ยืน หรือเดินทำงานเป็นเวลานาน ล้วนส่งผลให้เกิดอาการล้า และการบาดเจ็บที่ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อของพนักงานในองค์กรนั้นๆได้ เช่นอาการปวดคอ บ่า ปวดหลังหรือปวดเข่า ลักษณะการบาดเจ็บนั้นแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ทำ แต่จะดีกว่าถ้าหากเราสามารถป้องกันและลดบาดเจ็บจากการทำงานได้โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและมีประสบการณ์ทางการยศาสตร์ ให้คำแนะนำและวิเคราะห์การทำงานที่เหมาะสมต่อพนักงาน มีบริการให้ถึงสถานที่ทำงานจริง

เพื่อปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการทำงานและท่าทางในการทำงานให้เหมาะสมตามหลักการทางการยศาสตร์ รวมไปถึงการสอนพนักงานเรื่องวิธีการดูแลตัวเองเมื่อเกิดการบาดเจ็บ การยืดกล้ามเนื้อ และการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อให้เหมาะสมกับงานที่ทำ

ประโยชน์จากการใช้การยศาสตร์ในที่ทำงาน

  • ลดความล้าและการบาดเจ็บจากงาน
  • ลดการเจ็บป่วยเนื่องจากงาน
  • ลดการลางานหรือขาดงาน
  • ลดการเปลี่ยนงาน
  • เพิ่มความสะดวกสบายในการทำงาน
  • เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน
อย่าปล่อยให้อาการปวดรุมเร้า
“นัดหมายทำกายภาพบำบัด”
Scroll to Top