ศศิชล คลินิกกายภาพบำบัด ชลบุรี

การรักษาโดยการดัดดึงข้อต่อด้วยเทคนิค

manual therapy  techniques

การรักษาด้วยการกด ดัด ดึงข้อต่อ Mobilization

เป็นเทคนิคการรักษาด้วยการกด ดัด ดึง กระดูกหรือข้อต่อต่างๆที่มีการยึดติดหรือเคลื่อนไหวได้ไม่สุดช่วงการเคลื่อนไหว เช่น กระดูกสันหลังติด ข้อไหล่ติด ข้อเข่าติด หรือข้อยึดติดจากการไม่ได้เคลื่อนไหว เมื่อข้อต่อมีการเคลื่อนไหวได้ดี เกิดความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อบริเวณรอบข้อต่อ กล้ามเนื้อรอบๆก็จะลดการเกร็งตัวลง ส่งผลให้อาการปวดขณะเคลื่อนไหวก็ลดลง

ข้อห้าม - ข้อควรระวัง

  • ผู้ที่เป็นมะเร็ง
  • ผู้ป่วยติดเชื้อทางกระดูก
  • บริเวณแผลเปิด
อย่าปล่อยให้อาการปวดรุมเร้า
“นัดหมายทำกายภาพบำบัด”
Scroll to Top