ศศิชล คลินิกกายภาพบำบัด ชลบุรี

การรักษาด้วยคลื่นกระแทก

(ShockWave Therapy)

เครื่องมือที่ใช้รักษาอาการปวดเรื้อรังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดย Shockwave เป็นคลื่นกระแทก ใช้รักษาเนื้อเยื่อที่มีอาการปวด ซึ่งจะไปกระตุ้นบริเวณที่บาดเจ็บเรื้อรังเร่งการซ่อมแซม โดยการสร้างเซลล์ใหม่และเพิ่มหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงเนื้อเยื่อ  กระตุ้นให้เนื้อเยื่อหลั่งสารลดอาการอักเสบและลดอาการปวดได้

ข้อห้าม - ข้อควรระวัง

  • บริเวณที่มีเครื่องกระตุ้นหัวใจ
  • ผิวหนังที่เป็นแผล
  • ผู้มีภาวะเลือดแข็งตัวช้า
  • บริเวณที่มีเนื้องอกมะเร็ง
  • สตรีมีครรภ์
  • บริเวณต้นคอ และฐานกระโหลก
อย่าปล่อยให้อาการปวดรุมเร้า
“นัดหมายทำกายภาพบำบัด”
Scroll to Top