ศศิชล คลินิกกายภาพบำบัด ชลบุรี

การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

Stretching

การยืดกล้ามเนื้อทางกายภาพบำบัด

มีวัตถุประสงค์หลายประการ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ลดอาการตึงตัวของกล้ามเนื้อ เพิ่มการไหลเวียนเลือดและปรับสภาพของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นให้มีความยืดหยุ่นระยะยาว โดยการยืดกล้ามเนื้อกระทำโดยนักกายภาพบำบัด และ ผู้มารับบริการจะได้รับโปรแกรมการยืดกล้ามเนื้อเป็นส่วนหนึ่งของการบำบัดที่ได้รับ
อย่าปล่อยให้อาการปวดรุมเร้า
“นัดหมายทำกายภาพบำบัด”
Scroll to Top