ศศิชล คลินิกกายภาพบำบัด ชลบุรี

การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์

(Ultrasound Therapy)
เป็นเครื่องมือที่ใช้คลื่นความถี่สูง โดยสามารถให้ความร้อน ผ่านเข้าชั้นเนื้อเยื่อได้ลงได้ลึก 3-5 ซม.

ผลของการรักษา

  • ช่วยลดอาการปวดและการอักเสบของเนื่อเยื่อ
  • ลดการยึดติดของเนื้อเยื่อและข้อต่อ
  • เพิ่มความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อและข้อต่อ
  • กระตุ้นการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ

ข้อห้าม - ข้อควรระวัง

  • กระดูกหักที่ยังไม่ติดกันดี
  • ผู้ที่เป็นมะเร็งระยะลุกลาม
  • บริเวณหลังของหญิงที่ตั้งครรภ์
  • บริเวณที่มีเหล็ก
  • ผู้ที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ
อย่าปล่อยให้อาการปวดรุมเร้า
“นัดหมายทำกายภาพบำบัด”
Scroll to Top