ศศิชล คลินิกกายภาพบำบัด ชลบุรี

ฟื้นฟูหลังการผ่าตัด

การฟื้นฟูหลังการผ่าตัด

ในการรักษาโรคกระดูกและข้อ เมื่อคนไข้ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดแล้วนั้น หลังการผ่าตัดจำเป็นต้องได้รับการทำกายภาพเพื่อการฟื้นฟูร่างกาย เพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวด สร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ และช่วยให้คนไข้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ ด้วยคำแนะนำลักษณะท่าทางที่ถูกต้องเหมาะสม การผ่าตัดกระดูกและข้อส่วนใหญ่จะส่งผลให้ผู้ป่วยยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีในช่วงแรก บางรายหากมีการใส่อุปกรณ์เทียมตามข้อในร่างกาย จึงต้องมีความระมัดระวังในการเปลี่ยนอิริยาบถของการทำกิจกรรมต่างๆ

การรักษาทางกายภาพบำบัด

  • การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด เพื่อลดอักเสบและอาการบวม
  • การออกกำลังเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังการผ่าตัด
  • การดัด ดึงข้อต่อเพื่อเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหว
  • การกระตุ้นไฟฟ้า เพื่อลดอาการปวด และเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
อย่าปล่อยให้อาการปวดรุมเร้า
“นัดหมายทำกายภาพบำบัด”
Scroll to Top