ศศิชล คลินิกกายภาพบำบัด ชลบุรี

กระดูกสันหลังคด Scoliosis

กระดูกสันหลังคด

กระดูกสันหลังคด Scoliosis

กระดูกสันหลังคด คือภาวะที่กระดูกสันหลังมีความผิดปกติทั้ง 3 มิติ คือมีการเอียง การบิดหมุน และความแอ่นหรือความโก่งของกระดูกสันหลังลดลง โดยกระดูกสันหลังคด แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท

  1. กระดูกสันหลังคดแบบที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างกระดูก สามารถเกิดได้จากพฤติกรรมการนั่งไม่ตรง การนั่งตัวเอียง ทำให้กล้ามเนื้อมีการเกร็งตัวทั้งสองข้างไม่เท่ากัน
  2. กระดูกสันหลังคดที่เกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างกระดูกและการยึดรั้งของเนื้อเยื่อ ส่งผลให้กระดูกมีการผิดรูปเกิดขึ้น

การรักษาทางกายภาพบำบัด

การทำกาพภาพบำบัดกระดูกสันหลังคด จุดประสงค์เพื่อชะลอการคดของกระดูกสันหลัง และช่วยทำให้องศาของการคดลดลงได้ โดยวิธีการทำกายภาพบำบัดนั้นจะสอนการจัดท่าในท่านั่ง ท่ายืนโดยให้แนวกระดูกสันหลังอยู่ในแนวตรงที่สุด รวมไปถึงการจัดโครงสร้างกระดูก โดยการดัดดึงกระดูกสันหลัง การยืดกล้ามเนื้อ และการจัดท่าการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อซึ่งจะเป็นท่าออกกำลังกายโดยเฉพาะของผู้ที่มีภาวะกระดูกสันหลังคด การรักษาจะดูกสันหลังคด จะได้ผลดีที่สุดเมื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาในช่วงที่เหมาะสม และการดำเนินของโรคยังไม่รุนแรง

อย่าปล่อยให้อาการปวดรุมเร้า
“นัดหมายทำกายภาพบำบัด”
Scroll to Top