ศศิชล คลินิกกายภาพบำบัด ชลบุรี

ไหล่

ปวดไหล่ ไหล่ติด ยกแขนไม่สุด

ไหล่ติด Frozen shoulder

เกิดจากเส้นเอ็นหุ้มข้อไหล่อักเสบ บวมและหนาตัวขึ้น โดยแบ่งระดับ อาการเป็น 3 ระยะ

 • ระยะที่1 มีอาการปวด ปวดรุนแรงโดยเฉพาะเวลากลางคืน ปวดเพิ่มมากขึ้นเมื่อเคลื่อนไหวข้อไหล่ มีการจำกัดการเคลื่อนไหว
 • ระยะที่2 อาการปวดลดลง แต่จำกัดการเคลื่อนไหวข้อไหล่มากขึ้น อาจพบการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อรอบข้อไหล่
 • ระยะที่3 ระยะฟื้นตัว สามารถเคลื่อนไหวได้มากขึ้น ไม่มีอาการปวดไหล่ แต่อาจมีอาการปวดเมื่อเคลื่อนไหวเนื่องจากเยื่อหุ้มข้อต่อถูกยืดและส่งผลถกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันเนื่องจากถูกจำกัดการเคลื่อนไหว

การรักษาทางกายภาพบำบัด

 • รักษาด้วยคลื่นกระแทรก ช็อคเวฟ (ShockWave therapy) เพื่อให้เกิดกระบวนการซ่อมสร้างเนื้อเยื่อใหม่ สลายหินปูน สลายผังพืด
 • รักษาด้วยเครื่องอัลตราซาวด์เพื่อลดอาการปวด อักเสบ (Ultrasound therapy)
 • รักษาด้วยเครื่องเลเซอร์พลังงานสูง (High power laser) เพื่อลดอาการปวด เร่งกระบวนการซ่อมแซม
 • การดัด ดึงกระดูก(Mobilize) เพื่อเพิ่มองศาการเคลื่อนไหว
 • ประคบเย็น(Cool pack) เพื่อลดการอักเสบ ลดอาการปวด
 • ออกกำลังกาย เพื่อคงความแข็งแรงกล้ามเนื้อรอบข้อไหล่และเพิ่มองศาการเคลื่อนไหว

เอ็นหัวไหล่อักเสบ Shoulder Impingement syndrome

เมื่อมีอาการอักเสบที่เส้นเอ็นหัวไหล่ส่งผลให้เกิดอาการปวดหัวไหล่ เวลาขยับ กางแขน หรือขยับแขน ถ้ากดตรงที่เอ็นอักเสบจะทำให้รู้สึกเจ็บได้ การอักเสบนั้นเกิดจากการที่เราใช้งานหนักเกินไป การทำงานที่ต้องยกแขน กางแขนเป็นเวลานานเช่นช่างทาสี แม่บ้านที่เช็ดกระจก หรือทำงานขัดๆถูๆ หรือเกิดบาดเจ็บจากการได้รับอุบัติเหตุไหล่กระแทก หากเกิดอาการอักเสบเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดไหล่ติดในอนาคตได้ และหากเกิดอาการอักเสบบ่อยครั้งเส้นเอ็นจะเกิดอาการเสื่อม และฉีกขาดได้เป็นผลให้ต้องผ่าตัดเย็บซ่อมเอ็น ทั้งนี้เอ็นหัวไหล่อักเสบเกิดมาจากสาเหตุอื่นๆ เช่น หินปูนที่งอกในกระดูกหัวไหล่ซึ่งเกิดขึ้นเองได้จากการใช้งาน แต่อย่างไรก็ตาม เอ็นหัวไหล่ หินปูนนี้ทำหน้าที่คล้ายเป็นใบมีดที่คอยเสียดสีเส้นเอ็นตรงบริเวณหัวไหล่ ทำให้เอ็นหัวไหล่เกิดการอักเสบและอาจจะเกิดการฉีกขาดได้

การรักษาทางกายภาพบำบัด

 • รักษาด้วยคลื่นกระแทรก ช็อคเวฟ (ShockWave therapy) สลายหินปูนที่เกาะเส้นเอ็น
 • รักษาด้วยเครื่องอัลตราซาวด์เพื่อลดอาการปวด อักเสบ (Ultrasound therapy)
 • รักษาด้วยเครื่องเลเซอร์พลังงานสูง (High power laser) เพื่อลดอาการปวด เร่งกระบวนการซ่อมแซม
 • การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ และออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงรอบๆข้อไหล่
 • การประคบเย็น(Cool pack) เพื่อลดการอักเสบ ลดอาการปวด
อย่าปล่อยให้อาการปวดรุมเร้า
“นัดหมายทำกายภาพบำบัด”
Scroll to Top