ศศิชล คลินิกกายภาพบำบัด ชลบุรี

การออกกำลังกายเพื่อการบำบัดรักษา

(Therapeutic exercise)

การออกกำลังกายเพื่อการรักษา Therapeutic exercise

เป็นการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล เพื่อรักษาอาการป่วยทางร่างกายให้กลับสู่ภาวะปกติหรือทุเลาลงให้มากที่สุดโดยไม่ต้องใช้ยา การออกกำลังกายจะมีดังนี้ Range of motion exercise, Stretching, Strengthening exercise, Balance exercise และ Gait and ambulate training
อย่าปล่อยให้อาการปวดรุมเร้า
“นัดหมายทำกายภาพบำบัด”
Scroll to Top