ศศิชล คลินิกกายภาพบำบัด ชลบุรี

ออกกำลังกาย ช่วย ลดอาการข้อไหล่ติด !!!

เช็ค! ความเสี่ยง “ข้อไหล่ติด”

  1. เอื้อมหยิบของจากที่สูงไม่ได้
  2. เอี้ยวตัวหยิบของจากด้านหลังไม่ได้
  3. เอื้อมมือไปรูดซิปด้านหลังเสื้อไม่ได้
  4. ยกแขนเพื่อสวมเสื้อผ่านทางศีรษะไม่ได้
  5. ผลักบานประตูหนักๆ ไม่ได้
  6. ยกแขนขึ้นสระผมตัวเองลำบาก

หากใครที่มีอาการเหล่านี้ บ่งบอกว่าคุณเริ่มมีอาการของข้อไหล่ติดแล้วนะคะ ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรับการรักษาที่ถูกต้อง

แล้วทราบไหมว่า? การออกกำลังกายมีส่วนสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงการเกิด “ข้อไหล่ติด” สามารถรักษาและบรรเทาอาการข้อไหล่ติดได้อีกด้วย โดยเน้นการออกกำลังกายที่เพิ่มช่วงการเคลื่อนไหว และเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้

Leave a Comment

Scroll to Top