ศศิชล คลินิกกายภาพบำบัด ชลบุรี

เล่นกีฬาแล้วบาดเจ็บ ต้องทำอย่างไร ปฐมพยาบาลอย่างไรได้บ้าง?

*สัญญาณของการอักเสบที่สามารถสังเกตได้ คือ ปวด บวม แดง ร้อน

การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬานั้นสามารถเกิดได้หลากหลายรูปแบบ จากสภาพร่างกายหรือท่าออกกำลังกายไม่เหมาะสมของนักกีฬา เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดอาการบาดเจ็บจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรรู้วิธีการจัดการตนเองเบื้องตน เพื่อลดอาการบวม อักเสบ

หลักการดูแลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา โดยใช้หลักRICE ดังนี้

R= Rest
– การพัก เมื่อนักกีฬาได้รับการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาที่ส่วนใด ให้พักการใช้งานส่วนนั้นทันที

I= Ice
– น้ำแข็ง ใช้น้ำแข็งหรือสเปร์ยเย็นเมื่อได้รับบาดเจ็บ ความเย็นจะช่วยลดอาการบวมและความปวด ควรประคบเย็นทันทีหลักเกิดอาการบาดเจ็บ ทำครั้งละ 15 นาที ทำได้ทุกชั่วโมง

C= compression
– การรัด การพันผ้ากระชับส่วนที่ได้รับการบาดเจ็บ เพื่อไม่ให้บวมมากขึ้น โดยการพันผ้าจะไม่รัดแน่นเกินไป เพราะอาจะทำให้สว่นปลายบวมได้ การพันผ้าจากต้องแน่นจากส่วนปลายไปต้น สังเกตการไหลเวียนเลือดหลังจากการพัน สีผิวจะต้องไม่มีอาการม่วงหรือคล้ำ

E= Elevation
– ยกสูง ยกส่วนที่ได้รับการบาดเจ็บให้สูงกว่าระดับหัวใจ เพื่อให้เลือดไหลเวียนได้ดี เพื่อลดอาการบวม

*คำแนะนำ หากมีการผิดรูปของข้อกระดูก ควรพบแพทย์เพื่อประเมินอาการและรักษาให้ทันท่วงที

Leave a Comment

Scroll to Top